Relink offline filer til DPX i Premiere og Resolve

Åbn Premiere.

1. Ryd op i premiere projektet med offline filerne (typisk .mov fra PT) så der kun ligger det som er brugt og fjern alt lyd.

2. Gem som “_cleaned_for_AE”

OBS: om  fejl – hvis AE importere alt precomp’et så er der fejl i timelinene fra premiere.

Det kan feks være effekter eller “scale to framesize” (højre klik og tjek )

Alt dette skal fjernes på samtlige da den translater over i en precomp og det ødelægger roudntripp’et tilbage til Premiere!!

Åbn After Effects. (husk at installere Immigration Scriptet)

3. Tjek framerate i projektet hvis den er 25 skal AE sættes til en default på 25frames i preferences -> import inden du åbner projektet ellers kommer der “missing frames” senere i processen.

4a. Åbn Premiere projektet via import -> premiere pro projekt

4b. Fjern alt som ikke er brugt i projektet med “remove unused footage”

5. Åbn immigration scripted og browse til dine dpx filer.

6. Vælg Manual Match.

7. Tryk på preview file matches for at tjekke at alt er korrekt. Hvis antallet ikke passer fravælg da antallet fra bunden af listen i immigration og lav en test match og se hvornår det hele ikke passer ved f.eks 100 replaces with 110, så fravælges 100 på immmigraiton listen da den ikke er brugt i Premiere projektet.

8. Tryk Replace

9. Gem projected via “Export Adobe Premiere Project”

Åbn Premiere. (Dette step er kun vigtig hvis arbejdet fortsætter i Resolve)

Ændre tidskode i premiere timeline til 11:11:11:11 både i sequence og på hvert klip via interpt

export -> premiere projekt

Åbn Resolve.

Opret projektet og gå direkte til timeline siden.

I Resolve skal import stå til auto og tidskoden skal være uændret dvs stå til 01:00:00:00

og flueben i automatically set project settings”

og flue ben ved “automatically import source clips into media pool”

sæt timeline tidskode til 01:00:00:00 eller 00:00:00:00 og self samme på ref klippet

Done!

Hvis problemer dobbelt tjek tidskoden på filerne i resolve og dobbelt tjek at premiere tidslinien står til præcis det samme samt alle filerne i premiere.

Leave a Reply