Sony FS7 exponering – noise

En lille observation på exponeringen af slog3 footage fra fs7’eren. Her er eksempler på low noise og perfekt exponering. Bunden bliver holdt omkring de 20 IRE(på det flade slog3 signal). Derunder begynder der at kommer noise og vi har fødderne nede i mudderet 🙂

Her ses en smuk eksponering 🙂

Og et eksempel på at signalet godt kan ligge højt uden det går galt.

og et eksempel på noise under de 20 IRE.

og et eksempel mere.

Leave a Reply